Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Vertegenwoordiging veranderingen in DWU / UCC

Printvriendelijke versie

Op het gebied van de douane-expeditie en de vertegenwoordiging bij douane-aangiftes veranderen er als gevolg van de invoering van het Douane Wetboek van de Unie (DWU) de volgende zaken.

Vertegenwoordiging en optreden als vertegenwoordiger (afschaffing vergunning Toegelaten Douane-Expediteur)

Als gevolg van het nieuwe DWU zullen er ook wijzigingen plaatsvinden in de Nederlandse douanewet.  Hierbij wil de douane het begrip ‘Toegelaten douane-expediteur’ afschaffen.  Nu is het zo dat als iemand als douane-expediteur wil optreden, hij hiervoor een vergunning kan aanvragen.  De vergunningvoorwaarden behelzen niet meer dan dat iemand geen strafblad dient te hebben.  In de nieuwe Douanewet wordt een andere benadering gekozen.

Indien een ondernemer wil optreden als direct of indirect vertegenwoordiger bij een douaneaangifte, dan zullen hier nadere voorwaarden aan worden gesteld.  Die voorwaarden zijn als volgt:

  1. Machtiging: Er dient een schriftelijke machtiging beschikbaar te zijn.  Daarnaast dient de vertegenwoordiger na te gaan en te beoordelen of degene die hij vertegenwoordigen gaat (machtiginggever) een betrouwbare partij is in het kader van de aangiftes die verzorgd gaan worden.
  2. Deskundigheid: De vertegenwoordiger zal over een bepaalde deskundigheid moeten beschikken.  Hoe dit wordt ingevuld zal nog nader worden bekeken.  In overleg tussen de Fenex en de douane zullen hiervoor maatstaven worden opgesteld.
  3. Informatieverstrekking: Er dient informatieverstrekking plaats te vinden door de vertegenwoordiger (aangever / douane-expediteur) direct naar de vertegenwoordigde.  Nu is het zo dat er alleen een gespecificeerde facturatieplicht bestaat.  Daarnaast wordt de informatie die een douane-expediteur verstrekt aan zijn opdrachtgever/expediteur, vaak niet door deze laatste doorgegeven aan de im- of exporteur.  Door de im- of exporteur zorgvuldig te informeren over de aangiftes die ten behoeve van hem gemaakt zijn wint de vertegenwoordiging aan inhoud.   

Hier treft u nog aanvullende informatie aan over Directe Vertegenwoordiging.