Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Veranderingen van CDW naar DWU / UCC

Printvriendelijke versie

Op 1 mei 2016 wordt het huidige Communautaire Douanewetboek (CDW) vervangen door de nieuwe Union Customs Code (UCC) – in het Nederlands vertaald tot DouaneWetboek van de Unie (DWU). Veel blijft hierbij hetzelfde, maar er zijn ook belangrijke wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor u als importeur, exporteur of expediteur.

Het DWU kan serieuze implicaties hebben voor uw operatie. Zorg er daarom voor dat u tijdig begint met uw voorbereidingen. Wilt u advies over de uitwerking van deze wijzigingen voor uw specifieke situatie, neem dan contact op met Maco. Onze specialisten staan voor u klaar.

Hoewel de wetgeving en onderliggende regels definitief zijn, blijft de concrete toepassing in de praktijk van sommige bepalingen nog onduidelijk. Op zowel Europees als nationaal niveau vindt nog overleg plaats over praktische uitwerking van verschillende bepalingen. Ook zullen niet alle wijzigingen meteen vanaf 1 mei 2016 van toepassing worden. Voor sommige regels zal een overgangstermijn worden ingesteld.​

De wijzigingen zijn als volgt gerangschikt:

Wetteksten

De nieuwe wetgeving is iets moeilijker opgezet dan de oude.  Het oude Communautaire Douanewetboek kende als aanvullende wetgeving de Uitvoeringsverordening.  Het Nieuwe Douanewetboek van de Unie kent een Uitvoeringsverordening, waarover de Commissie zelf mag beslissen en een Gedelegeerde verordening waarvoor ook toestemming van de lidstaten nodig is.  Alle 3 de verordeningen werken rechtstreeks voor alle burgers in de Europese Unie.  Hieronder vindt u de originele teksten.   

Douane Wetboek van de Unie: verordening 952/2013, 9 oktober 2013 

Uitvoeringsverordening bij het Douane Wetboek van de Unie. Verordening  2015/2447. 24 november 2015

Gedelegeerde verordening bij het Douane Wetboek van de Unie 2015/2446. 28 juli 2015

Presentatie belastingdienst douane

In februari heeft de douane enkele presentaties gegeven die een overzicht geven van de wijzigingen in het DWU.  U kunt deze presentatie hier bekijken.

Doelstellingen

De doelstellingen van de nieuwe Unon Customs Code zijn:

  • Facilitering van de legale handel
  • Safety & security
  • Informatisering van de douane
  • Harmonisering van de werking van de douane

Jargon

Een interessante wijziging betreft het jargon.  De naam van communautaire goederen verandert in uniegoederen en de naam van douanegoederen verandert in niet-uniegoederen.  Uniegoederen zijn alle goederen die zich in het vrije verkeer van de Europese Unie bevinden.  Het tegenovergestelde van uniegoederen zijn dus niet-uniegoederen.  Dit zijn de goederen die onder toezicht van de douane staan.  Goederen zijn dus óf uniegoederen óf niet-uniegoederen.  

Disclaimer

Deze informatie, evenals de overige inhoud van deze website, is met zorg samengesteld door onze douanespecialisten. Desondanks kan Maco niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden. Heeft u vragen die betrekking hebben op uw specifieke situatie, neem dan contact op met Maco. Onze specialisten staan voor u klaar!  De inhoud van deze pagina’s wordt geregeld geactualiseerd.

Hybride dienstverlening

Maco Customs Service biedt u douanesoftware én douanekennis. 

» Lees verder

Land van Oorsprong

Het land van oorsprong is bepalend voor de vaststelling van de invoerrechten.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Brexit & Douane - de gevolgen

Wat zijn de gevolgen, op het gebied van douane, van een mogelijke Brexit  voor u?

» Lees verder