Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Uitvoeraangifte

Maco maakt voor u uitvoeraangiftes, exportdocumenten en meer. Maar u kunt ze ook zelf maken met de software die Maco u ter beschikking stelt.

Uitvoeraangiftes en exportdocumenten

Maco verzorgt het!
Printvriendelijke versie

Hoe werken uitvoeraangiftes?

Een uitvoeraangifte kan alleen nog maar digitaal worden ingediend bij de douane. Vaak wordt de uitvoeraangifte verzorgd door de expediteur die de lading gaat transporteren of deze laat de aangifte verzorgen door een gespecialiseerde douane-expediteur. Maar er zijn ook veel exporteurs die zelf met eigen douanesoftware hun uitvoeraangiftes indienen bij de douane.

Vroeger was een uitvoeraangifte relatief eenvoudig, maar met alle regelgeving die tegenwoordig op export van toepassing is, is dat al lang niet meer zo. Wel is het zo dat de meeste bedrijven maar één of een beperkt aantal goederen exporteert.  Daardoor zijn uitvoeraangiftes vaak repeterend. Er zijn maar een paar gegevens die per aangifte verschillen, zoals het gewicht, de prijs en het land van bestemming. De rest is vaak hetzelfde.

Als een uitvoeraangifte door middel van een elektronische melding bij de douane binnenkomt, wordt door de douanecomputer een selectie bepaald. Een aangifte kan dan wit, oranje of rood vallen.

  • Een witte selectie wil zeggen dat de aangifte door de computer zonder meer wordt goedgekeurd.  Er gaat direct een melding terug naar de aangever dat alles akkoord is. De goederen kunnen vervoerd worden.
  • Een oranje selectie wil zeggen dat de aangever nadere gegevens over de exportzending zoals de exportfactuur naar de douane moet sturen, zodat die aan de hand van deze bescheiden kan beoordelen of ze akkoord kan gaan met de aangifte.
  • Een rode selectie betekent dat de douane de goederen komt bekijken. Er komt dan een ambtenaar in zo'n geel groene douaneauto naar de plaats van lading die in de aangifte is vermeld om de goederen te controleren.

Bij uitvoeraangiftes zijn in het algemeen controles minder frequent dan bij invoeraangiftes. De douane hoeft niet te controleren op invoerrechten, want die zijn er bij uitvoer immers niet. Wat betreft de BTW ligt de verantwoording bij de exporteur om de daadwerkelijke export te bewijzen, anders kan hem het recht ontzegd worden op 0% BTW bij export. Het is vooral om veiligheidsredenen dat de douane tegenwoordig steeds meer toeziet op de export. De douane wil steeds beter inzicht hebben in wat er de EU uitgaat, bijvoorbeeld op het gebied van wapens, milieu of gezondheid. Tenslotte zijn exportaangiftes ook een heel belangrijke bron voor de statistiek-autoriteiten in Nederland en de EU om de handel te kunnen monitoren.

Hoe werkt het?

Een uitvoeraangifte moet worden ingediend als de goederen klaar staan om te worden verscheept, of als ze worden geladen.  In ieder geval moet de aangifte door de douane zijn afgehandeld alvorens de goederen kunnen vertrekken. Bijvoorbeeld een tankcontainer wordt gevuld met een vloeibaar chemisch product. Pas nadat de container is gevuld is bekend hoeveel liter er precies is geladen. Pas dan kan door de exporteur of douane-expediteur de juiste uitvoeraangifte gemaakt worden. De goederen zijn dan wel al geladen. Mocht de selectie rood vallen, dan zouden de goederen alsnog gelost en opnieuw geladen moeten worden om vast te stellen hoeveel er precies geladen is. Dat is in geval van een tankcontainer natuurlijk lastig.  Maar meestal is er dan wel een weegbriefje of zo beschikbaar.  Meestal worden de goederen aangegeven terwijl ze in de loods klaar staan om geladen te worden in het uitgaande vervoermiddel. Bijvoorbeeld een zending kaas moet in een koelcontainer geladen worden.  Als de douane wil komen kijken zal het ook even duren voordat de regiekamer van de douane een mobiel team naar de plaats van de aangifte heeft gestuurd.  In het algemeen komen fysieke controles bij uitvoer van goederen maar zelden voor. 

Zelf uitvoer aangeven

U kunt zelf aangiftes ten uitvoer maken, bij voorbeeld met de douanesoftware van Maco.  Hiervoor dient u dan een vergunning aan te vragen.  Kijk hier voor een voorbeeld van de voorwaarden van een Vergunning Elektronisch Aangeven Uitvoer.

Oorsprong vs herkomst

De begrippen oorsprong en herkomst worden vaak met elkaar verward.

» Lees verder

Exportcompliance

U kunt niet zo maar naar elk land elk willekeurig product exporteren!

» Lees verder

UCC

De UCC (Union Customs Code) zal op 1 mei 2016 geïmplementeerd worden.

» Lees verder