Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Transitveranderingen in DWU / UCC

Printvriendelijke versie

Op het gebied van transit en de doorvoer van goederen door de Europese Unie, zijn de belangrijkste veranderingen door het DWU als volgt:

  • Bij externe transit wordt het uitvoerdocument pas afgemeld als het transitdocument wordt afgemeld

In de huidige situatie wordt een uitvoerdocument in ECS afgemeld als het wordt opgevolgd door een transitdocument. Voor interne transit (vervoer binnen het douanegebied van de EU) blijft dit ook onder DWU het geval. Voor externe transit (vervoer naar buiten het douanegebied van de EU) geldt onder DWU echter dat het uitvoerdocument pas afgemeld wordt als het transitdocument gezuiverd wordt. Dat het uitvoerdocument langer blijft ‘openstaan’ heeft gevolgen voor de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de exporteur. Zo is het afmelden van het uitvoerdocument in ECS het moment waarop de exporteur niet langer aansprakelijk is voor BTW over de goederen; als de goederen verloren gaan voordat het uitvoerdocument afgemeld is, kan de exporteur een naheffing krijgen voor de BTW.

  • Gebruik van transitdocumenten bij de export van accijnsgoederen

Op dit moment is er nog onduidelijkheid over het gebruik van transitdocumenten bij de export van accijnsgoederen.  Zodra hierover meer bekend is zullen we dat hier publiceren.