Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Tariefinlichtingen en oorsprong veranderingen in DWU / UCC

Printvriendelijke versie

Op het gebied van tariefinlichtingen en oorsprong veranderen er in het nieuwe Douanewetboek van de Unie (DWU) per 1 mei 2016 de volgende zaken:

Tariefinlichting

  • Bindende tariefinlichting (BTI) ook bindend voor de houder

Onder DWU geldt: wanneer u een BTI aanvraagt, dient u deze ook te gebruiken als u aangifte doet. Dat geldt zowel voor export als import. Het referentienummer van de BTI moet in de aangifte worden vermeld. Ook voor een BTI die vóór 1 mei 2016 is afgegeven, geldt dat deze verplicht dient te worden gebruikt gedurende de geldigheidstermijn van deze BTI. Een BTI die na 1 mei 2016 wordt afgegeven is nog maar 3 jaar geldig (nu 6 jaar).

Lees hier meer over het tariferen van goederen en Bindende Tarief Inlichtingen. Klik hier voor een voorbeeld van een BTI document.

Oorsprong

  • Bindende oorsprongsinlichting (BOI) ook bindend voor de houder

Ook een BOI dient u te gebruiken als u hem aanvraagt, maar u hoeft het BOI-nummer niet op te nemen in de aangifte. Een BOI is bindend voor de overheid en de BOI-houder. Een BOI is nog maar 3 jaar geldig.

Lees hier meer over Bindende Oorsprongsinlichtingen.