Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Soort goederen

Printvriendelijke versie

Soort goederen

Alleen lijken kunnen niet door de douane ingedeeld worden, maar alle andere denkbare goederen die er zijn, kunnen worden ingedeeld in het Geharmoniseerd Systeem. Dit Geharmoniseerd Systeem wordt ook wel de goederennomenclatuur genoemd en in het Engels het Harmonised System (HS). Alle douane-expediteurs zijn vertrouwd met de goederennomenclatuur.

De eerste vier cijfers van het Geharmoniseerde Systeem zijn wereldwijd gelijk. Een groot aantal landen heeft ook de posities 5 en 6 op elkaar afgestemd. Om de goederen in het algemeen voor de bepaling van het tarief in te delen zijn er altijd 8 posities nodig. De overige posities zijn alleen in speciale gevallen nodig. Maximaal kan een goed tot 22 posities bepaald worden. Dit komt met name voor bij accijnsgoederen.

De regels voor het bepalen van de juiste goederencode staan onder andere vermeld in het handboek douane bij het onderwerp 'Indelingsregels'. Het bepalen van de juiste goederencode is weliswaar moeilijk, maar ook heel belangrijk. Immers als het goed verkeerd wordt ingedeeld kan het percentage invoerrechten onjuist worden vastgesteld. Om er zeker van te zijn dat er geen onenigheid met de douane ontstaat over de juiste indeling, kan een ‘Bindende Tariefinlichting' (BTI) worden aangevraagd. De douane bepaalt dan wat de goederenindeling is en kan hier in principe niet van afwijken. Een BTI heeft een beperkte geldigheidsduur.  In het nieuwe Douane Wetboek van de Unie (DWU) is vastgesteld dat als bij een product een BTI is afgegeven, dit verplicht in de aangifte moet worden vermeld.

Onze declaranten zijn vertrouwd met het indelen van goederen in de goederennomenclatuur. Toch blijft het een lastige klus, omdat de declarant zich vaak moet baseren op de informatie op de factuur. Om zeker te zijn dat de juiste goederencode wordt gebruikt, is het daarom verstandig deze op de factuur te vermelden. In gevallen dat een declarant twijfelt, zal hij met de opdrachtgever contact opnemen om in overleg de goederencode vast te stellen. Om latere discussies te voorkomen is het, in geval van twijfel, verstandig in correspondentie vast te leggen welke goederencode in onderling overleg is gekozen. In principe kan er niet vooraf bindend overleg met de douane over de indeling plaatsvinden. Als dat gewenst is kan er een BTI aangevraagd worden. Als de douane tijdens de verificatie van een aangifte ook niet zeker is over de juiste goederencode, zal ze een monster nemen en de goederen door het douanelaboratorium laten tariferen.

Toegelaten Afzender & Toegelaten Geadresseerde

Een vergunning Toegelaten Geadresseerde is nodig bij het vervoer van douanegoederen.

» Lees verder

TIR- en ATA-Carnets

TIR wordt gebruikt voor het transport van douanegoederen met landen buiten de EU.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder