Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Passieve veredeling

Printvriendelijke versie

Passieve veredeling maakt het mogelijk om communautaire goederen vanuit Nederland of een ander EU-land naar een land buiten de EU over te brengen, om de goederen daarna in een niet-EU-land te laten bewerken (een veredelingshandeling te laten ondergaan), en tenslotte de bewerkte goederen (de veredelingsproducten) met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van rechten in de EU in het vrije verkeer te brengen

Veredelingshandelingen

Als veredelingshandelingen worden aangemerkt:

  • bewerken van goederen, met inbegrip van monteren, assembleren en aanpassen aan andere goederen
  • verwerken van goederen
  • herstellen van goederen, met inbegrip van reviseren en afstellen

Vrijstelling van omzetbelasting, accijns en verbruiksbelastingen

Bij de regeling passieve veredeling kan geen vrijstelling worden verleend van de bij invoer van de veredelingsproducten verschuldigde accijns en verbruiksbelastingen. Vrijstelling van omzetbelasting kan alleen worden verleend als de uitvoer van de tijdelijk uitgevoerde goederen heeft plaatsgevonden uit Nederland. De handelspolitieke of landbouwpolitieke maatregelen moeten sowieso worden toegepast.

Soort goederen

Alle goederen moeten voor de douane worden ingedeeld in het Geharmoniseerd Systeem.

» Lees verder

Aangifteprocedure Schiphol

De aangifteprocedures op Schiphol zijn volledig afgestemd op luchtvracht.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder