Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Oorsprong aantonen

Printvriendelijke versie

Een Oorsprongscertificaat is een officieel document dat aangeeft wat de oorsprong is van de goederen die op het certificaat staan vermeld. Een oorsprongscertificaat kan om de volgende redenen nodig zijn:

 • Handelspolitieke redenen; landen willen hun eigen markt beschermen
 • Politieke redenen; landen willen andere landen boycotten
 • In het internationaal betalingsverkeer; een letter of credit kan een certificaat van oorsprong voorschrijven.

Er zijn maar een paar landen waarmee de EU geen enkele preferentiële regeling kent. Die landen zijn o.a.:

 • Verenigde Staten
 • Canada (verdrag verwacht eind 2016)
 • Japan
 • Singapore
 • Taiwan
 • Nieuw-Zeelend
 • Australië

Afhankelijk van het soort goed kan het dus bij alle andere landen zo zijn dat er tariefpreferenties gelden bij de invoer van goederen uit die landen in de EU. Hierdoor hoeven dan geen of alleen verlaagde invoerrechten betaald te worden. Het is dan wel nodig de oorsprong van de goederen aan te tonen.

Er zijn in grote lijnen twee soorten regelingen waarbij verschillende oorsprongsregelingen gelden en waarbij dus ook twee verschillende soorten oorsprongsbewijzen worden gebruikt:

 • Verdragen tussen de EU en andere landen waarbij EUR certificaten worden gebruikt of waarbij gebruik wordt gemaakt van de vereenvoudiging met factuurverklaringen.
 • Overige verdragen, waarbij een Certificaat inzake Oorsprong Form A wordt gebruikt.

De specifieke regels die van toepassing zijn bij de twee regelingen verschillen van elkaar.  Dat maakt de oorsprongsproblematiek extra lastig.  Maar bij inkomende goederen kan de importeur c.q. zijn vertegenwoordiger de douane-expediteur van het simpele feit uitgaan of er een oorsprongsbewijs bij de zending zit of niet.

Klik hier voor een voorbeeld van een Certificaat van Oorsprong.

Klik hier voor een voorbeeld van een Form A.

Klik hier voor een voorbeeld van een EUR-Med certificaat.

Klik hier voor een voorbeeld van een EUR-1 certificaat.

Een EUR certificaat kan ook vervangen worden door een factuurverklaring.  Dit is een verklaring met een specifieke tekst die alleen houders van een vergunning mogen gebruiken.  De betreffende vergunning heet een vergunning Toegelaten Exporteur.  Bedrijven die over een dergelijke douanevergunning beschikken, hebben de bevoegdheid zelfstandig te verklaren dat de oorsprong conform de toepasselijke regelgeving is.  Het voordeel van een dergelijke vergunning is dat er dan niet met een certificaat hoeft te worden gewerkt dat door de douane in het land van oorsprong van een 'natte stempel' moet zijn voorzien.  Maar er zijn ook im- en exporteurs, en soms ook wel douaneambtenaren in de diverse landen, die het gebruik van een factuurverklaring onvoldoende betrouwbaar vinden en toch voor de zekerheid een EUR certificaat vragen, ofschoon wettelijk kan worden volstaan met een factuurverklaring.

 

PD aangiftes

Voor de keuring van groente, fruit en planten is een PD aangifte nodig.

» Lees verder

Land van Oorsprong

Het land van oorsprong is bepalend voor de vaststelling van de invoerrechten.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder