Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Niet-zuivering NCTS

Printvriendelijke versie

Als een Transit aangifte niet wordt gezuiverd kan de titularis die het document heeft gemaakt, dit snel zien in zijn computersysteem.  Immers, normaliter moeten de documenten binnen de geldigheidstermijn zijn aangezuiverd, anders valt dit op door het ontbreken van een Transitaankomstmelding. De titularis kan dan al snel reageren door contact op te nemen met de vervoerder of ontvanger en te vragen wat er aan de hand is.  In de meeste gevallen betreft het eenvoudige administratieve of logistieke problemen. Er kan dan alsnog een correcte zuivering gedaan worden.  Dus door alert te handelen kan worden voorkomen dat de douane een nasporingsprocedure gaat opstarten.

Een nasporingsprocedure van de douane begint zeven dagen nadat de aangifte gezuiverd had moeten zijn. De aangever in Nederland ontvangt een elektronisch bericht niet-zuivering (IE140). Er is een termijn gesteld van 28 dagen waarbinnen de aangever elektronisch moet reageren met een elektronisch antwoord (IE141). Dit bericht en de nasporing worden geadministreerd door een gespecialiseerde douaneafdeling Zuivering, gevestigd in Heerlen. Als de aangever niet reageert binnen 28 dagen nadat hij het nasporingsverzoek heeft ontvangen, wordt de nasporing door het kantoor van zuivering gestopt en wordt de invorderingsprocedure gestart.

Sinds 1 juli 2009 is er een nieuwe nasporings- en invorderingsprocedure voor douanevervoer onder NCTS (New Computerized Transit System) ingevoerd. De grootste wijziging ten opzichte van de huidige procedure betreft de termijnen die de douane hanteert. Deze zijn sterk verkort. Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat door de automatisering van de gehele procedure van Transit, effectiever en efficiënter gewerkt kan worden door de douane en het bedrijfsleven. Daarnaast zal de aangever een nieuw bericht ontvangen en een bericht kunnen versturen. Het is van groot belang binnen 28 dagen op dit bericht te reageren. Er zijn mogelijkheden voor een alternatief bewijs dat de goederen elders in het vrije verkeer zijn gebracht of een nieuwe douanebestemming hebben gekregen. Als uit de omstandigheden blijkt dat de goederen verloren zijn gegaan in een andere lidstaat dan de lidstaat van vertrek kan de zuivering c.q. de inning van de rechten aan die lidstaat worden overgedragen. Hierbij is de gedachte dat de goederen ook in die lidstaat in het vrije verkeer zijn gebracht en dat die lidstaat dan ook recht heeft op de verschuldigde belastingen.

Tips voor als u zelf Transit aangiftes maakt:

1. Vul het vak 8 van de aangifte ‘geadresseerde' zo volledig mogelijk in, het liefst met EORI-nummer van de ontvanger. De douane informeert dan in bepaalde situaties eerst bij deze persoon en pas later bij de aangever. Vul dus een daadwerkelijk losadres in bij het uitgaan van de EU, zoals ECT Home Terminal en niet de koper in Sydney. Uitzondering hierop zijn bestemmingen in Zwitserland en Noorwegen die immers ook meedoen in het Transit systeem.

2. Reageer altijd binnen 28 dagen op het elektronische bericht van niet-zuivering van de douane, anders wordt op dag 29 de invorderingsprocedure gestart.

3. Verstrek bij de elektronische reactie aan de douane zoveel mogelijk informatie zoals het daadwerkelijke losadres en het alternatief bewijs waarover u beschikt.

Tips voor als Maco Transit aangiftes voor u maakt:

1. Reageer altijd als Maco u een email stuurt dat de geldigheidstermijn van uw Transit aangifte dreigt te verlopen. Tijdens de geldigheidstermijn is nog bijna alles mogelijk.

2. Als de geldigheidstermijn verlopen is, zijn er nog 7 dagen om de Transit aangifte te zuiveren voordat de douane in actie komt.

3. Geef Maco alle beschikbare informatie over het transport, zodat we dit tijdig aan de douane beschikbaar kunnen stellen. Zo worden boetes, navorderingen en extra kosten vermeden.

PD aangiftes

Voor de keuring van groente, fruit en planten is een PD aangifte nodig.

» Lees verder

Douane-entrepot vergunning Maco

Als u snel douanegoederen moet opslaan, biedt de douane-entrepot vergunning van Maco een oplossin...

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder