Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Land van Oorsprong

Printvriendelijke versie

Invoerrechten zijn een instrument van handelspolitiek. Ze kunnen worden ingezet om de eigen economie te beschermen tegen goedkope import. Door het toekennen van preferenties aan specifieke landen van oorsprong, kunnen echter de leveranciers uit bepaalde landen bevoordeeld worden boven leveranciers uit andere landen. Zo hoeft over de invoer van autoonderdelen uit Zuid-Afrika geen invoerrecht betaald te worden. Over dezelfde producten uit de USA moet wél invoerrecht betaald worden. Een tariefpreferentie kan er voor zorgen dat er minder of helemaal geen invoerrechten bij de invoer in de EU hoeft te worden betaald.

De oorsprong van een goed moet worden aangetoond door een Oorsprongscertificaat. Dit is een verklaring die door of namens de overheid in een ander land is afgegeven over de oorsprong van een specifieke partij goederen. Zo'n Oorsprongscertificaat is dus geld waard. Enkele Oorsprongsbescheiden zijn:

  • Form A: Dit wordt veelal gebruikt door landen zoals China, Japan en veel ontwikkelingslanden.
  • Certificaat van Oorsprong: Dit wordt veelal gebruikt voor goederen waarvoor om handelspolitieke redenen de oorsprong moet worden aangetoond (bijvoorbeeld textiel), maar waarvoor geen preferentie geldt.
  • EUR Certificaat: Dit wordt gebruikt door landen zoals Zwitserland, Noorwegen, Israel, Zuid-Afrika, Mexico etc.
  • Factuurverklaring: Bedrijven met een speciale vergunning Toegelaten Exporteur mogen een EUR-Certificaat vervangen door een verklaring op hun factuur dat de goederen een preferentiële oorsprong hebben.

Oorsprongscertificaten moeten altijd door de douane in het land van oorsprong afgestempeld zijn. De douaneorganisaties van de verschillende landen vertrouwen elkaar onderling dat de certificaten correct zijn afgegeven.

Kijk onder het hoofdstuk oorsprong voor veel meer informatie over dit onderwerp.

Toegelaten Afzender & Toegelaten Geadresseerde

Een vergunning Toegelaten Geadresseerde is nodig bij het vervoer van douanegoederen.

» Lees verder

Aangifteprocedure Schiphol

De aangifteprocedures op Schiphol zijn volledig afgestemd op luchtvracht.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Maco maakt mogelijk: inklaring zonnepanelen

Maco Customs Service heeft een uniek concept ontwikkeld waarmee de inklaring van zonnepanelen zon...

» Lees verder