Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Invoeraangiftes

Maco Customs Service maakt alle mogelijke invoeraangiftes voor bedrijven. De deskundige declaranten van Maco letten er op dat alle procedures correct en vlot verlopen. Neem gerust vrijblijvend contact op met Maco om uw douanevraag te stellen.

Wat wilt u weten over invoer?

Stel hier uw vraag.
Printvriendelijke versie
Het douane aangiftesysteem is snel en flexibel. Alle mogelijke invoeraangiftes kunnen geautomatiseerd worden gemaakt. De responstijd bedraagt meestal slechts één of enkele minuten. Er is inmiddels zoveel ervaring mee dat de systemen betrouwbaar zijn en het aangeven bij de douane makkelijker is geworden.

Goederen kunnen ten invoer aangegeven worden op een (lucht)haven, bij een logistieke dienstverlener of bij u op het bedrijfsterrein. Tenslotte kunt u ook nog goederen ten invoer aangeven bij een douanekantoor, maar omdat die er bijna niet meer zijn komt dat nog maar zelden voor. De aangifte moet ingediend worden op het moment dat de goederen zich op de betreffende locatie bevinden. De postcode van die locatie moet ook in de aangifte vermeld worden.

Professionele opdrachtgevers sturen Maco dagelijks per e-mail of fax tientallen opdrachten om aangiftes te verzorgen. Er zijn opdrachten bij die direct gedaan moeten worden. Bij andere opdrachtgevers hebben de declaranten enkele dagen of uren alvorens de aangifte ingediend moet worden. De douane schrijft voor dat een aangifte pas (elektronisch) mag worden ingediend als de goederen op een aangegeven plaats zijn. Meestal krijgen de declaranten dus vooraf een opdracht om een inklaring voor te bereiden. Vervolgens krijgen ze een bericht als de goederen op de aangegeven plaats beschikbaar zijn. Dan kan de aangifte direct verstuurd worden. Het aangeven bij de douane is zo snel, door het aangiftesysteem, dat er vaak na enkele minuten al duidelijkheid is hoe de douane de aangifte beoordeelt.

Aangiftes die volgens de douane niet risicovol zijn, worden direct afgehandeld en krijgen de status 'wit'. Elke aangifte wordt namelijk beoordeeld door de computer van de douane aan de hand van een selectieprofiel. Wit afgehandelde aangiftes zijn dan meteen beschikbaar voor de importeur en kunnen weggevoerd worden. Maco krijgt dan een 'Toestemming tot Wegvoering', waardoor de status van de goederen verandert van douanegoederen in vrije goederen. Tevens ontvangt Maco een 'Beëindigde Verificatie' waarop de eventuele verschuldigde belastingen vermeld staan.

Een invoeraangifte kan ook de kleur 'oranje' krijgen. De declarant moet dan de factuur en overige bescheiden die bij een aangifte horen, aan de douane ter beschikking stellen. Die kijkt dan of de aangifte juist is en kan een nader onderzoek gelasten. Als de douane opmerkingen heeft kan ze de aangifte corrigeren. Als alles in orde is krijgt Maco weer automatisch een 'Toestemming tot Wegvoering' en een 'Beëindigde Verificatie'. Een dergelijk bericht wordt direct en automatisch doorgestuurd naar de opdrachtgever. Dat is het teken dat de aangifte is afgehandeld en dat u over de goederen kunt beschikken.

Het is ook mogelijk dat de douane(computer) heeft beslist dat de goederen fysiek dienen te worden gecontroleerd (uw aangifte valt dan 'rood'). Hiervan krijgt Maco een (elektronisch) bericht en de declarant stelt, op zijn beurt, de opdrachtgever hiervan in kennis. De douane komt dan naar het bedrijf om ter plekke de goederen fysiek te controleren. Ze kunnen een monster nemen, het aantal colli tellen of alle andere zaken beoordelen. Nadat de fysieke controle heeft plaatsgevonden, neemt de betreffende ambtenaar een beslissing of de goederen al dan niet worden vrijgegeven.

 

NCTS / Transit

Met NCTS/transit kunnen douanegoederen vervoerd worden in de EU en enkele andere landen.

» Lees verder

Intracommunautaire transacties

Als u handel drijft in de EU, doet u intracommunautaire transacties (ICT).

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder