Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Inklaring van e-commerce pakketten in de EU

Printvriendelijke versie

Maco is specialist in de douane-afwikkeling van e-commerce pakketten.  Op onze Engelse website vindt u er zeer uitgebreide informatie over.  Hieronder treft u een deel aan van de beschrijving van de aspecten van e-commerce en douane. 

Het is mogelijk om grote aantallen e-commerce pakjes uit landen buiten de Europese Unie efficiënt in te voeren. Met de beschikbaarheid van een correcte dataset kunnen deze volledig geautomatiseerd worden aangegeven, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de vrijstellingen voor invoerrecht en BTW.

De hoeveelheid e-commerce zendingen die in de EU wordt ingevoerd groeit snel. Dit is vooral zo bij 'crossdocking' zendingen, die vanuit een land buiten de EU direct naar een consument in de EU worden gezonden. De Europese douane- en BTW wetgevingen zijn niet toegesneden op dit soort handel. Dit leidt tot concurrentievervalsing met verkopen binnen de EU en tot ontwijking en zelfs ontduiking van de heffing van invoerrechten en BTW. De nieuwe Union Customs Code (UCC) of DouaneWetboek van de Unie (DWU) die geleidelijk in de EU wordt ingevoerd en het nieuwe douane-aangiftesysteem AGS in Nederland maken het nu mogelijk efficiënt aan alle verplichtingen te voldoen en tegelijkertijd de consument maximale service te bieden.

Low-, medium- en high-value zendingen

E-commerce zendingen die rechtstreeks van buiten de EU naar consumenten in een van de EU lidstaten worden gestuurd, kunnen worden ingedeeld in 3 waardecategorieën:

  1. Low-value zendingen met een waarde tot € 22. Over deze zendingen hoeven geen invoerrechten en BTW betaald te worden. In het algemeen zijn dit goedkope en eenmalige aankopen, voor het merendeel afkomstig uit China. Vanwege hun geringe omvang en gewicht kunnen ze gemakkelijk per post verstuurd worden. De handelaren zijn niet per se gericht op herhalingsaankopen. De consument verlangt geen service bij dit soort aankopen. Zo is tracking en tracing van de zending niet van groot belang voor de consument.
  2. Medium-value zendingen met een waarde tussen € 22 en € 150. Over deze zendingen hoeft geen invoerrecht betaald te worden, maar wel BTW. Als deze pakjes minder dan 2 kilo wegen, kunnen ze met de post verstuurd worden. Ofschoon de douanewetgeving de Europese postorganisaties verplicht over deze zendingen BTW te incasseren bij de aflevering, gebeurt dit niet. Door simpelweg bij de verzending aan te geven dat het slechts een geschenk (gift) betreft, zullen de diverse postorganisaties geen aangifte (hoeven te) doen. De douaneautoriteiten in de diverse EU lidstaten laten dit toe. Medium-value zendingen worden ook wel door de vier wereldwijde pakketvervoerders UPS, DHL, Fedex en TNT de EU binnengebracht, waarbij ze de goederen ten invoer moeten aangeven. Ook hier is de douane soepel met de toepassing van de wetgeving, staat ze allerlei vereenvoudigingen toe en controleert ze eerder op veiligheidsaspecten dan op fiscale aspecten.
  3. High-value zendingen met een waarde van meer dan € 150. Over deze zendingen zijn invoerrechten én BTW verschuldigd. Omdat het duurdere goederen betreft, is de consument meer gericht op service en de leverancier op herhalingsaankopen. Verkoop onder de leveringsconditie DDP (Delivered Duty Paid), waarbij de BTW, invoerrechten en douaneafhandeling door de verkoper worden betaald, wordt hier vaak toegepast. Het pakket kan zonder verdere formaliteiten en betalingen bij de consument worden afgeleverd. Deze pakketjes worden apart aangegeven bij de douane. Door deze pakketjes gedigitaliseerd te verwerken bij de douaneaangifte, kunnen de inklaringskosten sterk worden gedrukt. Omdat bij e-commerce zendingen alle gegevens digitaal beschikbaar zijn, is dit goed mogelijk. De meeste van deze pakketten worden door de eerder genoemde pakketvervoerders ingeklaard en bezorgd. Zij profiteren in Nederland van vereenvoudigingen in het aangifteproces. Deze vereenvoudigingen zullen echter met de invoering van de Union Customs Code vervallen, waardoor er meer concurrentie mogelijk wordt in dit marktsegment.

Als pakketzendingen, die bestemd zijn voor particulieren in de EU, worden binnengebracht en aangegeven, dan worden de BTW en invoerrechten geheven en betaald in de EU lidstaat waar de goederen worden aangegeven. Mocht een verkoper voor meer dan een bepaald drempelbedrag in een andere lidstaat dan die waar de goederen worden ingeklaard verkopen, dan dient deze zich in die lidstaat te registreren, de BTW uit die lidstaat op de factuur te berekenen en die BTW ook af te dragen in die lidstaat. Gespecialiseerde douane-expediteurs kunnen deze afhandeling efficiënt en compliant aanbieden door deze zendingen in te klaren met Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging.  Dit is een lastige complicatie, die ook bij e-commerce verkopen binnen de EU moet worden toegepast. Voor de fiscus is het niet eenvoudig hierop te controleren en dus wordt die regelgeving lang niet altijd correct toegepast, te meer omdat ze veel administratieve verplichtingen met zich mee brengt.  De drempelbedragen per EU lidstaat staan op deze pagina.

 

 

Douaneaangifte procedure Nederland

De douane wil aangiftes ten invoer in het binnenland stimuleren.

» Lees verder

Veterinaire (GDB) aangiftes

Voor de keuring van dierlijke producten bij binnenkomst in de EU is een GDB aangifte nodig.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Maco maakt mogelijk: inklaring zonnepanelen

Maco Customs Service heeft een uniek concept ontwikkeld waarmee de inklaring van zonnepanelen zon...

» Lees verder