Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Hoe werkt NCTS / Transit?

Printvriendelijke versie

Transit werkt als volgt. 

Stel dat goederen van een Europese buitengrens naar een andere lidstaat vervoerd moeten worden om daar te worden ingeklaard. De goederen gaan bijvoorbeeld van Rotterdam naar Düsseldorf. De goederen staan op een containerterminal in de Rotterdamse haven en zijn daar onder douanetoezicht.  Om de goederen van de terminal mee te mogen nemen moet een Transit vertrekmelding gemaakt worden. Hierin wordt aangegeven welke goederen van waar naar waar vervoerd gaan worden. Degene die de aangifte maakt wordt de titularis genoemd. Hij staat er bij de douane voor garant dat de goederen ook echt ter bestemder plekke zullen aankomen. Hiervoor is een vergunning nodig. Eén van de vergunningsvoorwaarden is, dat er voldoende borg wordt gesteld om de mogelijke inning van verschuldigde belastingen te garanderen. Want de douane wil zeker zijn dat de goederen in de andere lidstaat keurig bij de douane aldaar worden aangegeven.

Op de aangifte staat zowel de plaats van vertrek als bestemming. De goederen moeten nauwkeurig omschreven worden, zodat de douane bij vermissing goed kan beoordelen welke rechten op de goederen rusten. Ook moeten er enkele veiligheidsgegevens op de aangifte vermeld worden. De aangifte heeft een beperkte geldigheidsduur. Binnen die tijdsspanne moeten de goederen vervoerd worden en de aangifte worden aangezuiverd.

De aangifte wordt opgenomen in een grote Europese database. Die gegevens zijn juridisch bepalend. Van de aangifte kan een printje op een A4 gemaakt worden. Dit printje is voorzien van een uniek Movement Reference Number (MRN), dat ook in de vorm van een barcode op de aangifte staat. Als Maco bijvoorbeeld een opdracht heeft gekregen om zo'n aangifte te maken, dan zal de declarant dit printje per email naar de transporteur sturen. De chauffeur kan zich met het formulier melden bijvoorbeeld bij de containerterminal en hij krijgt dan de container mee.

De goederen worden begeleid door het document. In de wandelgangen wordt nog altijd gesproken van een T-document of een T-tje. Maar eigenlijk is het 'document' niet meer dan een weergave van de gegevens in de Europese databank van de douane.

Als de goederen nu in Düsseldorf aankomen kunnen ze daar ten invoer aangegeven worden door bijvoorbeeld een lokale douane-expediteur. Hij zuivert de Transitaangifte. In een eerste Transit aankomstmelding verwittigt hij de Duitse douane dat er douanegoederen met een Transit aangifte bij hem zijn gearriveerd. Vervolgens maakt hij de invoeraangifte. In de tweede melding vermeldt hij het nummer van de invoeraangifte, zodat de douane altijd kan nagaan welke douaneregeling op de Transit aangifte is gevolgd. Dat is belangrijk om te controleren of ook alle goederen ten invoer zijn aangegeven. Stel er staan 100 kartons aangegeven op de Transitaangifte en er zijn er daadwerkelijk maar 90 geladen. De Duitse douane-expediteur zal dan ook maar 90 kartons ten invoer aangeven. Voor 10 kartons zal hij op de tweede Transit aankomstmelding vermelden dat er een 'minderbevinding' is. De titularis van het document krijgt hiervan een melding en hij moet verantwoording afleggen voor de vermiste 10 kartons. Is hiervoor geen goede verklaring, dan moeten de eventuele belastingen over die goederen door de titularis worden betaald.

De Transit aankomstmeldingen worden door het automatiseringssysteem van de douane in Duitsland doorgegeven aan de centrale computer in Brussel. Die registreert aan de hand van het MRN dat de aangifte is 'gezuiverd'. De titularis van de aangifte krijgt hiervan een bericht en weet hiermee dat de goederen correct zijn aangekomen en dat zijn aansprakelijkheid is geëindigd.

Bisposten

Het komt veel voor dat er meer dan één soort goed wordt vervoerd met een Transit aangifte. Voor elke extra soort goed moet dan een zogeheten bispost gemaakt worden. Bepalend is of goederen een verschillend statistieknummer in de douanenomenclatuur heeft. Ook als dezelfde goederen uit verschillende landen van oorsprong komen, moeten bisposten gemaakt worden. Deze gegevens zijn nodig zodat de douane bij een vermissing nauwkeurig alle belastingen kan naheffen.

Oorsprong invoer

Uit welk land van oorsprong de goederen zijn is van belang voor de vraag of er invoerrechten moet...

» Lees verder

Machtigingen

U dient een machtiging af te geven indien u Maco een opdracht tot in- of uitklaring geeft.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Brexit & Douane - de gevolgen

Wat zijn de gevolgen, op het gebied van douane, van een mogelijke Brexit  voor u?

» Lees verder