Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Hoe werkt accijns?

Printvriendelijke versie

Accijnzen zijn zeer bijzondere belastingen.  U vindt hier specifieke informatie over de volgende onderwerpen:

In Nederland worden accijnzen geheven over de volgende producten:

  • Bier en wijn
  • Alcoholische tussenproducten, zoals port, sherry en vermout
  • Overige alcoholhoudende producten, zoals sterke drank en ethylalcohol
  • Alcoholvrije dranken (men spreekt hier over verbruiksbelasting)
  • Tabaksproducten
  • Minerale oliën, zoals benzine en diesel

De wetgeving inzake accijns is vastgelegd in de Accijnswet. Accijnzen worden geheven door de douane. Er kunnen drie soorten goederenstromen onderscheiden worden: accijnsgoederenstromen onder schorsing van betaling, veraccijnsde goederenstromen en accijns bij import. 

Accijnsgoederenstromen onder schorsing van betaling

Accijnsproducten kunnen accijnsvrij verhandeld worden binnen de EU, maar staan dan wel onder toezicht van de douane. Dit toezicht is grotendeels administratief geregeld. Om zeker te zijn dat de douane altijd alle accijns kan innen moeten bedrijven die betrokken zijn bij de handel en productie van accijns hiervoor een zekerheid stellen. De handel van accijnsproducten tussen lidstaten mag niet leiden tot grenscontroles. Daarom is er een Europees systeem voor gegevensuitwisseling over de handel en het vervoer van accijnsproducten tussen lidstaten, het Excise Movement Control System of EMCS. Herin worden de elektronische administratieve accijnsdocumenten (e-AD's) aangemeld door de verzendende partij en afgemeld door de ontvangende partij. Zo kunnen de goederenbewegingen door de fiscus worden gevolgd.

Veraccijnsde goederenstromen

Naast accijnsgoederen die onder schorsing van accijns worden verhandeld in de Europese Unie, kent men veraccijnsde goederenstromen. Dit zijn accijnsgoederen die niet in EMCS worden gevolgd door de Belastingdienst, omdat de accijns reeds betaald is in het land van verzending. Bij vervoer van deze goederen dient een ander soort document te worden opgemaakt: een Vereenvoudigd Geleide Document of VGD. Ook hier geldt het bestemmingslandbeginsel: de accijns moet in het land van bestemming worden betaald, waarna in het land van verzending de accijns kan worden terug gevraagd.

Accijns bij import

Ook bij de invoer van accijnsproducten uit landen van buiten de Europese Unie dient accijns te worden afgedragen.

Accijnzen zijn meestal specifieke belastingen. Ze zijn dus gebaseerd op een bepaald kenmerk van het product en niet op de waarde. BTW en invoerrechten worden daarentegen wél geheven op basis van de waarde van het goed, de zogenaamde ad valorem rechten. Bij sigaretten en sigaren is de belasting gebaseerd op de kleinhandelsprijs.

Bij de handel met accijnsproducten geldt geen vrijstelling bij geringe hoeveelheden voor handelsdoeleinden. Dus als een restaurant uit Nederland 6 flessen exclusieve wijn in Frankrijk wil kopen, moet dezelfde administratieve en fiscale procedure worden doorlopen als wanneer er 6.000 flessen zouden worden verhandeld.

Zie verdere informatie onder:
* Accijnsaangifte
* Accijnsgoederen opslaan

Hoe werkt douaneopslag?

Zolang douanegoederen zijn opgeslagen hoeft U geen belastingen te betalen.

» Lees verder

Land van Oorsprong

Het land van oorsprong is bepalend voor de vaststelling van de invoerrechten.

» Lees verder

AEO certificering

Met een AEO-Certificering heb je het voordeel van minder nadelen.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder