Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Fiscale Vertegenwoordiging

Printvriendelijke versie

Fiscale Vertegenwoordiging

Het Europese BTW-systeem is gecompliceerd. Ondernemers moeten in hun land van vestiging aan allerlei verplichtingen voldoen. De overheid wil voorkomen dat ondernemers ook nog in andere lidstaten BTW-verplichtingen krijgen. Onder andere om deze reden is er fiscale vertegenwoordiging ingevoerd. De fiscus wil bovendien het liefste te maken hebben met ondernemers in hun eigen lidstaat. Die kunnen gemakkelijk gecontroleerd worden. Ook daarom kent de Europese BTW-wetgeving fiscale vertegenwoordiging.  In Nederland zijn er twee vormen, Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging (BFV) en Algemene Fiscale Vertegenwoordiging (AFV):

De begrippen Fiscale Vertegenwoordiging en Directe Vertegenwoordiging

Helaas is de douanerie gecompliceerd.  In de douanerie spelen de begippen Directe en Fiscale vertegenwoordiging een belangrijke rol.  Het zijn twee heel verschillende zaken.  Daarom is het belangrijk hier zorgvuldig bij stil te staan.

Directe Vertegenwoordiging in een douaneaangifte

Directe Vertegenwoordiging heeft te maken met douane-aansprakelijkheid en niets met de BTW.  Als een aangifte gemaakt wordt, dan is het van belang vast te stellen wie de aangever is.  De aangever is namelijk aansprakelijkheid verschuldigd jegens de douane.  Tijdens het aangifteproces is altijd de vergunninghouder die de aangifte maakt de aangever.  In de meeste gevallen geeft een douane-expediteur aan onder zijn vergunning.  Hij is dan aansprakelijk voor het gehele aangifteproces tot dit ten einde is.  De aangifte is ten einde als de douane de melding 'beeindigde verificatie' mededeling afgeeft.Voor meer informatie over Directe Vertegenwoordiging kunt u hier terecht.

BTW verlegging

De BTW verlegging is van groot voordeel voor Nederlandse importeurs.

» Lees verder

Hoe werkt de BTW?

Bekijk onze animatie over de werking van BTW.

» Lees verder

Machtiging BFV

Zonder machtiging kan geen aangifte gemaakt worden.

» Lees verder

Brexit & Douane - de gevolgen

Wat zijn de gevolgen, op het gebied van douane, van een mogelijke Brexit  voor u?

» Lees verder