Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Exportcompliance

Printvriendelijke versie

Het belang van exportcompliance neemt toe. Met exportcompliance wordt bedoeld het voldoen aan alle voorschriften die aan het exporteren van goederen naar landen buiten de Europese Unie zijn verbonden. Het gaat dan niet alleen om douane- en BTW-voorschriften, maar zeker ook om voorschriften op het gebied van veiligheid.  Ook voor Nederland geldt dat export van bepaalde producten naar bepaalde landen verboden is of op z'n minst aan voorwaarden gebonden is. Ook zijn er personen die op een zwarte lijst staan, waarmee geen handel gedreven mag worden.

Bedrijven die in de (tussen-)handel zitten met landen als Duitsland en de Verenigde Staten moeten op dit gebied alert zijn.  Duitsland is zeer kien op de juiste toepassing van het 'Aussenwirtschaftsgesetz'.  Voor Duitse exporteurs is het gebruikelijk de data van een exporttransactie te vergelijken met de bestanden van de overheid, de zogenaamde 'Sanktionslisten'. Daarnaast zijn er 'Namenlisten' van personen en organisaties waarmee geen handel gedreven mag worden. Ook wordt er streng toegezien op de naleving van de regelgeving op 'dual use' goederen.  Dit zijn goederen die zowel voor civiele als militaire toepassingen gebruikt kunnen worden. Voor dit soort goederen is vaak een exportvergunning nodig. Indien deze wetgeving overtreden wordt volgen er strenge boetes.

De gevolgen zijn in de Verenigde Staten nog groter. Zij kunnen bedrijven volledig stil leggen als ze de regels overtreden. Een Nederlands bedrijf kan uitgesloten worden van export naar de Verenigde Staten e.d.

De Nederlandse douane zegt op de achtergrond deze controles uit te voeren bij de exportaangifte. Hoe ze hierbij ook gegevens controleert die helemaal niet op een uitvoeraangifte voorkomen is onduidelijk. De indruk ontstaat dat ze de handel niet onnodig wil hinderen. Dit zij zo. Voor bedrijven die echter in handelsketens zitten die ook landen als Duitsland en de VS raken is het uitkijken geblazen.

Maco kan u adviseren over alle ins en outs. Neem contact met ons op via email of bel 0475 425 800.

Opslag van douanegoederen

...

» Lees verder

Veranderingen van CDW naar DWU / UCC

Op 1 mei 2016 wordt het huidige CDW vervangen door de nieuwe Union Customs Code (UCC).

» Lees verder

AEO certificering

Met een AEO-Certificering heb je het voordeel van minder nadelen.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder