Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Export Controle Systeem (ECS)

Printvriendelijke versie

Uitvoeraangiftes worden steeds belangrijker in de douanewereld. De douane wil veel betere controle kunnen uitvoeren op goederen die de Europese Unie verlaten om de veiligheid te waarborgen en fraude te bestrijden. Daarom is sinds 31 januari 2010 het Export Controle Systeem (ECS) verplicht en moeten in de gehele Europese Unie alle uitvoeraangiftes met ECS gecontroleerd worden op daadwerkelijke uitgang uit de EU.

Het Export Controle Systeem wordt constant geëvalueerd. Het wordt door alle Europese douanediensten ter beschikking gesteld. Het systeem moet worden gevoed met een drietal meldingen. Als alle drie de meldingen correct worden gedaan is een uitvoertransactie correct gerealiseerd.

De drie meldingen zijn:

  1. Uitvoermelding
  2. Aankomstmelding
  3. Uitgangsmelding

De uitvoermelding vindt plaats op basis van de uitvoeraangifte die gedaan wordt in het huidige aangiftesysteem Sagitta Uitvoer (in 2016 wordt Sagitta Uitvoer vervangen door AGS). De uitvoeraangifte vindt plaats daar waar de goederen in het uitgaande vervoermiddel worden geladen. Dus als een container bij een fabriek wordt geladen voor export, moet op deze locatie de uitvoeraangifte worden opgemaakt. In die uitvoeraangifte moeten de gebruikelijke gegevens over de zending worden opgenomen die ook op de factuur staan. Daarnaast zijn er een aantal veiligheidsgegevens noodzakelijk, waaronder bijvoorbeeld, indien noodzakelijk, de gevarencode van de goederen. Even belangrijk is het beoogde douanekantoor waar de goederen de Europese Unie zullen verlaten. Als een zending voor de USA bestemd is en via Rotterdam uitgaat, moet de code van het douanekantoor Rotterdam worden ingegeven. Als de zending voor Rusland bestemd is en via de Pools - Wit-Russische grens uitgaat, moet de code van het kantoor van uitgang aan die grens worden vermeld. Van de uitvoeraangifte wordt een begeleidingsdocument afgedrukt. Op dit Export Accompanying Document (EAD) staat rechtsboven een barcode met daaronder een Movement Reference Number (MRN). Dat is een uniek nummer dat elke uitvoermelding krijgt.  De goederen dienen binnen 150 dagen de EU daadwerkelijk te hebben verlaten.

De gegevens van de uitvoermelding worden naar een centrale computer in Brussel verstuurd. Die seint de melding door naar het beoogde kantoor van uitgang, bijvoorbeeld Rotterdam. De zending wordt daarmee als het ware in Rotterdam verwacht bij de douane. Als de chauffeur zich dan met de container bij de terminal meldt moet aan de hand van het EAD een aankomstmelding gedaan worden. De terminaloperator fungeert hierbij als degene die de melding doet. Hij wordt ook wel de 'Trader at Exit' genoemd. De aankomstmelding of Arrival Notice kan eenvoudig gedaan worden door de barcode van het EAD te scannen. De douane weet nu dat de goederen in Rotterdam zijn aangekomen en kan eventueel de goederen nog eens controleren. Er zouden bijvoorbeeld ongewenste goederen aan de container kunnen zijn toegevoegd, of de beoogde exportzending is juist uit de container gehaald en wordt vervolgens op de zwarte markt verkocht, waardoor BTW wordt ontdoken.

Als nu de boot de Nieuwe Waterweg afvaart richting de USA, zal de carrier of rederij een melding doen naar de douane dat de container daadwerkelijk de EU verlaat. Dat is de uitgangsmelding of Exit Confirmation. De douane stuurt nu een bericht naar degene die de uitvoeraangifte heeft gemaakt en bevestigt daarmee de transactie. Er staat nu vast dat de goederen die in de container zijn geladen de EU daadwerkelijk hebben verlaten en dat er dus recht is op 0% BTW bij uitvoer.

Als er in de douanecomputer na 150 dagen nog geen Exit Confirmation is binnengekomen, gaat de douane ervan uit dat de goederen de EU niet hebben verlaten.  De aangifte wordt dan buiten werking gesteld.  De aangever kan dan niet op basis van de uitvoeraangifte aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten, waardoor het recht op 0% BTW bij uitvoer door de belastingdienst niet zonder meer wordt toegekend.  Bij een BTW controle zal de exporteur voldoende overige boeken en bescheiden beschikbaar moeten hebben om de uitvoer op alternatieve wijze aan te tonen.  Dit kunnen transportnota's zijn, aankomstbevestigingen op de eindbestemming etc.  Het is daarom belangrijk altijd te controleren of alle uitvoeraangiftes geconfirmeerd zijn om zeker te zijn van een correcte BTW administratie.  U kunt uw (douane-)expediteur vragen om een dergelijke bevestiging.

Zie verdere informatie onder:
* Achtergronden ECS
* Hoe werkt ECS?
* Landkaart EU-kantoren
* Landkaart aanvragen

Veranderingen van CDW naar DWU / UCC

Op 1 mei 2016 wordt het huidige CDW vervangen door de nieuwe Union Customs Code (UCC).

» Lees verder

BTW applicatie

Maco's btw applicatie helpt u uw gegevensstromen te combineren en automatiseren.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder