Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

EUR 1 Certificaat Import

Printvriendelijke versie
Certificaat inzake goederenverkeer EUR 1 en EUR-MED certificaten.

Een EUR1 document is een oorsprongsbescheid waarmee in de Europese Unie een korting of vrijstelling op het invoerrecht kan worden verkregen. Deze korting of vrijstellingen noemt men ook wel tariefpreferentie. De preferentie op grond van een EUR 1 Certificaat wordt alleen verleend in die landen waar de Europese Unie een vrijhandelsovereenkomst mee heeft gesloten. Deze landen zijn weergegeven in onderstaand schema dat u ook hier als pdf bestand op kunt vragen.

Landenschema EUR-certificaten

Naast de bilaterale overeenkomsten zijn er ook unilaterale overeenkomsten. In deze partnerlanden krijgen de goederen van preferentiële oorsprong uit de EU geen tariefpreferentie. Goederen van preferentiële oorsprong uit de betreffende partnerlanden krijgen wel in de Europese Gemeenschap tariefpreferentie toegepast. Een EUR-MED certificaat wordt gebruikt indien de Pan Euro Mediterrane Cumulatie van toepassing is.

Zendingen kleiner of groter dan € 6.000

Indien een zending goederen wordt geëxporteerd en de waarde van de totale zending is lager dan  € 6.000 dan hoeft geen EUR1 document te worden opgemaakt. Er kan dan worden volstaan met een verklaring op de factuur, de zogenaamde factuurverklaring. Let wel, de oorsprongsregels zoals deze van toepassing zijn op een EUR 1 en EUR-MED Certificaat zijn ook van toepassing op de factuurverklaring.

Indien een zending goederen wordt geëxporteerd en de totale waarde van de zending is meer dan € 6.000, dan dient gebruik te worden gemaakt van een EUR 1 of EUR-MED Certificaat. Deze certificaten moeten door de douane in het land van verzending geldig zijn gemaakt door middel van een 'natte stempel'.

Een EUR 1 certificaat kan ook vervangen worden door een factuurverklaring. Lees hierover meer op de volgende pagina.

TIR- en ATA-Carnets

TIR wordt gebruikt voor het transport van douanegoederen met landen buiten de EU.

» Lees verder

Veterinaire (GDB) aangiftes

Voor de keuring van dierlijke producten bij binnenkomst in de EU is een GDB aangifte nodig.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder