Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Douaneaangifte procedure Nederland

Aangiftes ten invoer kunnen overal in Nederland worden gemaakt zodat ze parallel lopen aan uw logistieke proces. Hiermee spaart u kosten. Maco weet hoe.

Inklaringskosten besparen

Maco weet hoe.
Printvriendelijke versie

Als goederen in het binnenland van Nederland ten invoer worden aangegeven, worden ze bijna altijd vooraf gegaan door een transportaangifte zoals NCTS/transit of komen ze uit een douane-entrepot. Als goederen via een (lucht)haven binnenkomen, kunnen ze het snelst verder worden vervoerd met een doorvoeraangifte. De congestie in de haven is altijd groot.  Douaneaangiftes kunnen vertragend werken en dus stimuleert de douane de snelle doorvoer uit de (lucht)haven.  Zo kunnen de goederen het beste doorvervoerd worden naar een locatie die toch al in het logistieke traject voorkomt. Dit kan overlading zijn in de loods van een expediteur, of lossing op de eindbestemming, bijvoorbeeld bij u op het bedrijfsterrein.  Als de douane dan de goederen fysiek mocht willen controleren, veroorzaakt dat nauwelijks oponthoud of extra kosten.

Aangegeven plaats

Op het moment dat de goederen ten invoer worden aangegeven moeten ze zich op de in de aangifte vermelde plaats bevinden. De douane weet dan precies waar ze moet zijn voor een fysieke controle. De douane staat echter ook toe dat de controle verlegd wordt, naar een plek die logistiek beter uitkomt. Dus de controle wordt bijvoorbeeld verlegd van de overslagloods van de logistieke dienstverlener naar uw bedrijfsterrein. Dit is natuurlijk alleen aan de orde bij een fysieke controle.

Aangiftetaal

Invoeraangiftes worden voor meer dan 90% in Nederland gemaakt door (douane-)expediteurs. Zij moeten beschikken over de relevante gegevens voor de aangifte, die voornamelijk op de factuur te vinden zijn. Aan de hand van deze gegevens maakt de declarant de douaneaangifte. Hij vertaalt als het ware de 'taal' van de handel, die gebruikt wordt op de factuur, naar de 'taal' van de douane die gebruikt moet worden in de aangifte. De declaranten van Maco kennen alle codes en procedures die voor de douaneaangifte nodig zijn.

Voorafgaande regeling

Aan de invoeraangifte gaat altijd een andere regeling vooraf. Dit kan zijn een transportaangifte waarmee de goederen naar de plaats van de aangifte werden vervoerd of een entrepotopslag als de goederen een tijdje in opslag zijn geweest. Die voorafgaande regeling moet altijd nauwkeurig aansluiten aan de invoeraangifte. Dit is met name ook van belang omdat de aansprakelijkheid van de voorafgaande regeling correct moet worden beëindigd en overgedragen naar de opvolgende regeling, de invoeraangifte. De douanedienstverlener brengt zijn opdrachtgever meestal een bedrag in rekening voor de invoeraangifte en daarnaast een bedrag voor het beëindigen van de voorafgaande regeling.

Belastingadviseur en meer

De (douane-)expediteur die uw douaneaangifte verzorgt treedt hierbij in principe op als uw belastingadviseur. Hij maakt op uw naam en voor uw rekening een belastingaangifte. Eigenlijk is de combinatie van een transporteur en een belastingadviseur vreemd, maar omdat de belastingaangifte gekoppeld is aan het logistieke proces is dit zo gegroeid. Maar uw (douane-)expediteur doet meer. Hij neemt ook nog de verantwoording op zich om eventuele belastingen aan de douane af te dragen en aan u in rekening te brengen. Eigenlijk is dat een vreemde constructie.  Maar de douane vindt het maar wat handig dat ze te maken heeft met een relatief overzichtelijke groep van deskundige dienstverleners en niet met allerlei importeurs die weinig kennis van douanezaken hebben. Maar besef wel dat u als importeur uiteindelijk altijd aansprakelijk bent. Het is zaak voor de importeur de aangiftes die voor hem gemaakt worden kritisch te beoordelen of ze wel correct zijn.

Toegelaten Afzender & Toegelaten Geadresseerde

Een vergunning Toegelaten Geadresseerde is nodig bij het vervoer van douanegoederen.

» Lees verder

Douane invoerrechten

Alles over de douane invoerrechten binnen de EU.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder