Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

De missie van Maco

Printvriendelijke versie

Missie

Directeur Hans Maessen: 'Maco Customs Service is een onafhankelijke, gespecialiseerde en complete douanedienstverlener die voor ondernemingen de beste douane oplossingen wil bieden bij specifieke logistieke, administratieve en fiscale uitdagingen. Maco is de informatie makelaar tussen uw onderneming en de douane. Maco maakt niet alleen uw douane-aangiftes maar ondersteunt bedrijven ook met innovatieve concepten, software, vergunningen en advies'. Maco is AEO gecertificeerd.

Clever Customs

Met als motto ‘Clever Customs', zoekt Maco naar oplossingen voor de douaneverplichtingen van uw onderneming die aansluiten bij het logistieke proces, betrouwbaar en flexibel zijn en daardoor de laagste kosten met zich mee brengen. Maco onderscheidt zich door het toepassen van vereenvoudigingen en innovaties. Met inzet van douanevergunningen, certificeringen, automatiseringsoplossingen, creatieve fiscale benaderingen, ruime openingstijden, kundige medewerkers en een sterk financieel fundament kan voor elke douane uitdaging een oplossing worden gecreëerd. Maco is open in haar communicatie en wil haar kennis graag delen met haar opdrachtgevers om samen een clevere oplossing voor elke douane uitdaging te vinden.

Zekerheid

Maco voldoet als AEO-gecertificeerd bedrijf altijd aan alle wettelijke verplichtingen en wijst bedrijven hier ook op. Fiscale risico's moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten. Zo wordt u zekerheid geboden en worden onaangename verassingen voorkomen.

Onafhankelijk

Maco werkt niet alleen voor Nederlandse bedrijven maar wil ook een douane anker zijn dat door bedrijven uit de hele wereld gebruikt kan worden. Als onafhankelijk dienstverlener kunnen zowel im- als exporteurs, maar ook trans- en expediteurs ondersteund worden. Gegevens van en over klanten zijn altijd vertrouwelijk. Maco zorgt voor een sluitend douane archief waar u op kunt rekenen. Door strakke procedures te hanteren, worden risico's voor de interne bedrijfsvoering en dus ook voor uw onderneming zoveel mogelijk beperkt.

Informatie

Maco geeft u informatie over alle douane ontwikkelingen in Nederland en de EU. Door middel van deze interactieve website, met inzet van Social Media houdt Maco u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte en willen we open met u communiceren. Maco wijst haar klanten actief op mogelijkheden de dienstverlening te verbeteren.

Innovatie

Innovatie ontstaat uit interactie met de klant. Maco onderzoekt zelfstandig nieuwe dienstverleningsconcepten in de douanerie en experimenteert er mee. Intensief overleg tussen bedrijven, belangenverenigingen en de douane is een voorwaarde voor vernieuwing en innovatie. Maco neemt hieraan actief deel.

Kennis

Maco verkoopt kennis. De medewerkers van Maco bezitten deze kennis. Daarom investeert Maco in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor elke medewerker.

Integriteit

De directie geeft de medewerkers van Maco zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en vraagt daarvoor integriteit en servicegerichtheid. Het team van medewerkers moet op alle voorkomende douanevragen van klanten antwoord kunnen geven of ze de weg wijzen naar een oplossing. Het bedrijfsbeleid stelt kwaliteit boven kwantiteit en continuïteit boven rentabiliteit.

Over Maco

Maco stelt kwaliteit boven kwantiteit en continuïteit boven rentabiliteit.

» Lees verder

Fenex lidmaatschap

Maco Customs Service is lid van Fenex, de belangenvereniging van douanedienstverleners in Nederland.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder