Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

BTW verlegging

Printvriendelijke versie
Bij invoer van goederen van landen buiten de Europese Unie, wordt, bij import, door de douane BTW geheven. Als goederen in Nederland ten invoer worden aangegeven heft de douane 21% BTW. Er zijn ook goederen waarover 6% BTW geheven wordt, zoals levensmiddelen en eerste levensbehoeften. In de meeste landen van de EU is het zo dat de importeur bij invoer ook daadwerkelijk BTW moet betalen. Dit heeft grote geldstromen richting de douane tot gevolg. In dezelfde maand dat de invoer heeft plaatsgevonden, mag de importeur de betaalde BTW weer in aftrek brengen op zijn BTW aangifte. Hij krijgt dan het geld weer terug van de fiscus: prefinanciering van de BTW. Om dit eenvoudiger te maken heeft de Nederlandse BTW wetgeving in artikel 23 het mogelijk gemaakt de BTW te verleggen. Dat wil zeggen dat de BTW bij invoer niet betaald hoeft te worden. Wel moet de importeur in zijn BTW aangifte het bedrag van de invoer opvoeren en hierover belasting berekenen. Maar twee regels lager mag hij in dezelfde aangifte datzelfde bedrag weer in aftrek brengen als voorbelasting: geen prefinanciering van de BTW. Hij mag natuurlijk ook de andere BTW in aftrek brengen die hij betaald heeft over de goederen die hij in Nederland heeft ingekocht. Dit heet de verleggingsregel volgens artikel 23 van de Wet Omzetbelasting. In Nederland hebben bijna alle bedrijven die goederen importeren een dergelijke vergunning. De Belastingdienst verstrekt ze op verzoek. Bekijk onderstaande video voor een visuele uitleg.
 
 
BTW nummer
 
De toepassing van de verleggingsregel is gekoppeld aan het gebruik van het BTW nummer van de importeur. Op de aangifte ten invoer moet het BTW nummer van de importeur worden vermeld. De Belastingdienst beschikt dus over alle gegevens betreffende de invoer die een bedrijf doet. Bij een belastingcontrole kunnen dus eenvoudig alle invoertransacties worden gecontroleerd. Het systeem is uitermate efficiënt. Voor importeurs en douane-expediteurs heeft dit tot gevolg dat het geldverkeer beperkt blijft en dat iedereen bij de invoeraangifte zich kan richten op belangrijke zaken zoals de juiste bepaling van de douanewaarde, goederencode en preferentie.
 
Verleggingsregel
 
Het is merkwaardig dat weinig andere landen buiten Nederland en België een dergelijke verleggingsregel kennen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er in Duitsland dus wél bij invoer Einfuhrumsatzsteuer (EUSt) betaald moet worden. Omdat de aftrek van de BTW lang niet altijd in dezelfde maand mag plaatsvinden, ontstaat hierdoor een liquiditeitsnadeel voor de importeur en een liquiditeitsvoordeel voor de fiscus. Het kan hierbij om zeer grote bedragen gaan, die in het kader van de financiering van de overheidsfinanciën van groot belang kunnen zijn. Wellicht is het daarom moeilijk van een systeem zonder verlegging over te stappen naar een systeem mét verlegging van BTW. Vanwege de verlegging van BTW bij invoer in Nederland, ontstaat er een concurrentievoordeel bij invoer via Nederland (en België) ten opzichte van andere EU lidstaten. Lees hierover meer in het hoofdstuk Fiscale Vertegenwoordiging.

 

Distributie met BFV

Distributie met BFV maakt het transport flexibel en efficient.

» Lees verder

Hoe werkt de BTW?

Bekijk onze animatie over de werking van BTW.

» Lees verder

Machtiging BFV

Zonder machtiging kan geen aangifte gemaakt worden.

» Lees verder

Brexit & Douane - de gevolgen

Wat zijn de gevolgen, op het gebied van douane, van een mogelijke Brexit  voor u?

» Lees verder