Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

AEO veranderingen in DWU / UCC

Printvriendelijke versie

Wat betreft de Authorised Economic Operator (AEO) veranderen er per 1 mei 2016 als gevolg van de invoering van het Douane Wetboek van de Unie (DWU) de volgende zaken:

  • Vooraf duidelijkheid over fysieke controle voor AEO-vergunninghouder

Een ergernis van veel logistieke partijen wordt in DWU aangepakt. Voortaan krijgen AEO-vergunninghouders al bij het indienen van een voorafaangifte (een niet-definitieve aangifte die al voor de dag van aankomst ingediend kan worden) bericht van de Douane of een zending in de controle zal vallen. Door deze vroege melding kunt u rekening houden met de controle in uw logistieke proces; onverwacht oponthoud wordt daarmee sterk teruggedrongen. Omdat Maco een AEO-vergunning heeft, kunt u profiteren van deze vroegtijdige controlemelding door Maco uw douaneaangifte te laten doen, ook als u zelf geen AEO-vergunning heeft. Een voorafaangifte kan tot 30 dagen voor aankomt van de goederen worden ingediend. Het is overigens nog niet volledig duidelijk of de Douane erin slaagt deze vroegtijdige melding meteen vanaf 1 mei toe te passen.

  • Voor potentiële én bestaande douaneschulden kan de zekerheid worden verlaagd.

DWU bepaalt dat AEO-vergunninghouders lagere zekerheden hoeven te stellen voor potentële en bestaande douaneschulden. In Nederland is dit al de praktijk. Voor Nederlandse AEO-vergunninghouders verandert er dus niets.

  • Nieuwe bepalingen en eisen met betrekking tot AEO-vergunning

In plaats van een AEO-certificaat zal vanaf 1 mei sprake zijn van een AEO-vergunning. Voor alle huidige AEO-certificaathouders vindt een herbeoordeling aan de hand van de nieuwe eisen plaats voor 1 mei 2019.

Voor verkrijging van een AEO-vergunning gelden een aantal andere eisen dan voor de huidige AEO-certificaten:

  1. De Self Assesment Questionnaire (SAQ) wordt ook in Nederland onderdeel van AEO aanvraag.
  2. Er wordt een nieuw compliance criterium geïntroduceerd: de aanvrager mag geen ernstige of herhaalde overtredingen van de douanewetgeving en belastingvoorschriften op zijn naam hebben en er mag geen sprake zijn van een strafblad met zware misdrijven in verband met de economische activiteit van de aanvrager.
  3. Een deugdelijke handels – en vervoersadministratie wordt vereist. De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij zijn handelingen en de goederenstroom goed onder controle heeft door middel van een handels- en (indien van toepassing) vervoersadministratie die passende douanecontroles mogelijk maakt.
  4. Opleidingseisen, kwalificaties met betrekking tot vakbekwaamheid veranderen. Dit betekent dat de persoon die verantwoordelijk is voor de douanezaken ten minste 3 jaar praktische vakbekwaamheid op douanegebied moet hebben. Wanneer gebruik gemaakt wordt van een externe contractant in het bezit van een AEO-C vergunning (zoals Maco Customs Service) wordt ook aan het opleidingscriterium voldaan.

Als een AEO-vergunning wordt toegekend, dan treedt deze in werking 5 dagen na afgifte; nu is dat nog 10 dagen. Bovendien is een AEO-vergunning vanaf 1 mei geldig voor alle bedrijfsonderdelen binnen een entiteit, ook als deze in andere lidstaten gevestigd zijn.

De nieuwe AEO-guidelines worden vermoedelijk half maart 2016 gepubliceerd.

  • Aangepaste bepalingen voor AEO-Security vergunning:

Bij een AEO-S vergunning is het noodzakelijk dat passende veiligheidsprocedures zijn beschreven en passende maatregelen zijn genomen en gewaarborgd. Er dient een contactpersoon te zijn aangewezen voor veiligheidsgerelateerde zaken.

Daar staat tegenover dat een AEO-S vergunninghouder in een (weder-)uitvoeraangifte geen Safety & Security-gegevens meer op hoeft te nemen.

Hier treft u meer informatie aan over de Authorised Economic Operator (AEO)