Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Actieve veredeling

Met Actieve Veredeling kunt u de betaling van invoerrechten op uw grondstoffen en halffabricaten uitsparen, mits u de eindproducten weer uitvoert naar een bestemming buiten de EU.

Met Actieve Veredeling kunt u veel invoerrechten besparen

Binnen 24 uur een antwoord
Printvriendelijke versie

De basisregel bij invoerrechten is dat je deze na invoer nooit meer terug krijgt.  Maar omdat veel invoergoederen zoals grondstoffen en halffabricaten na veredeling weer uitgevoerd worden, zou die basisregel de productie in de Europese Unie nodeloos duur maken.  Daarom is het mogelijk een vergunning Actieve Veredeling aan te vragen, waarbij geen invoerrechten betaald hoeven te worden, mits de eindproducten weer uitgevoerd worden naar een bestemming buiten de EU. 

Soms zitten productieketens ingewikkeld in elkaar en bestaan ze uit veel schakels.  Zo kunnen geïmporteerde onderdelen voor de uitlaat van een auto gemakkelijk drie fabrieken doorlopen, alvorens de gemonteerde auto beschikbaar is voor uitvoer naar een land buiten de EU.  Maar er zijn ook veel productieprocessen waarbij de veredelingshandeling relatief eenvoudig is en slechts één productiefase doorloopt, zoals het lakken van aluminium.  Als je bijvoorbeeld aluminium platen invoert, moet je daar relatief veel invoerrechten op betalen.  Als het productieproces vervolgens bestaat uit het lakken van de aluminium, dan voeg je slechts relatief weinig waarde toe aan het eindproduct, gelakte aluminium platen.  Als je vervolgens de gelakte aluminium weer wilt uitvoeren, ben je niet concurrerend op de wereldmarkt omdat je de invoerrechten in je prijs moet verdisconteren.  Om toch dit soort productieprocessen in de EU te faciliteren, is actieve veredeling mogelijk gemaakt.

Om de vrijstelling van invoerrechten bij actieve veredeling te mogen gebruiken dient er een vergunning te worden aangevraagd.  Er zijn eenmalige vergunningen en doorlopende vergunningen.

Bij een eenmalige vergunning gaat het om een specifiek goed en een specifiek veredelingstraject dat niet-repeterend plaatsvindt.  Zo'n vergunning kan relatief eenvoudig op de invoeraangifte aangevraagd worden.  Het moet dan voor de douane eenvoudig traceerbaar zijn dat de ingevoerde goederen ook weer uitgaan.  Er wordt bijvoorbeeld een specifiek voertuig ingevoerd, waar een nieuwe motor in geplaatst moet worden.  Dat voertuig is eenduidig aan zijn regeistratiekenmerken te controleren.  Al dit soort kenmerken moeten in de aangifte ten invoer worden vermeld.  Bij de uitvoeraangifte moeten ook weer deze details in de aangifte worden opgenomen.  Een dergelijke aangifte wordt vrijwel altijd door de douane nauwkeurig gecontroleerd omdat er natuurlijk veel geld mee gemoeid is.

Bij een doorlopende vergunning Actieve Veredeling gaat het meestal om productieprocessen.  Een vergunning hiervoor is vaak nogal gecompliceerd omdat het productieproces nauwkeurig beschreven moet worden.  Onderdeel daarvan zijn bijvoorbeeld ook de opbrengstpercentages van de te veredelen goederen.  Als er in een productieproces bij voorbeeld 10% verloren gaat, door verhitting, verspaning of iets dergelijks, dan moet dat nauwkeurig gedocumenteerd worden en moet er achteraf bewezen worden dat de verliezen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.  Een doorlopende vergunning Actieve Veredeling vergt dus nogal wat administratieve verplichtingen, maar daar staat tegenover dat je er veel invoerrechten mee kunt besparen.  Soms is de besparing zo groot, dat ze zelfs een voorwaarde is om het productieproces in de EU economisch rendabel te laten zijn.

Binnen vergunningen voor Actieve Veredeling zijn allerlei extra faciliteiten beschikbaar zoals:

  • Voorafgaande uitvoer: je mag dan alvast vergelijkbare goederen uitvoeren en pas daarna vergelijkbare invoergoederen invoeren.
  • Equivalentie verkeer: je mag in plaats van goederen die ingevoerd zijn van buiten de EU ook vergelijkbare goederen van binnen de EU inzetten bij Actieve Veredeling, mits de totale goederenstroom maar equivalent is aan een situatie dat alle goederen van buiten de EU zouden zijn gekomen.
  • Als een goed meerdere fabrieken doorloopt, moet elke fabriek een vergunning aanvragen.
  • Er zijn ook mogelijkheden om productieprocessen in meerdere lidstaten onder een (reeks van) vergunningen te laten plaatsvinden met Actieve Veredeling.

Kortom, Actieve Veredeling biedt veel mogelijkheden, maar is ook een administratieve en douanetechnische uitdaging.  Maco heeft veel ervaring met Actieve Veredeling.  Wij vinden het een mooie uitdaging om u met de vergunningaanvraag en de aangiftes te helpen en u te begeleiden bij de administratieve verplichtingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Oorsprong invoer

Uit welk land van oorsprong de goederen zijn is van belang voor de vraag of er invoerrechten moet...

» Lees verder

Douanevergunningen

De douane regelt veel specifieke procedures met vergunningen.

» Lees verder

AEO certificering

Met een AEO-Certificering heb je het voordeel van minder nadelen.

» Lees verder

Maco presenteert een nieuwe BTW applicatie

Maco's btw applicatie biedt u veel voordelen. 

» Lees verder