Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Achtergronden ECS

Printvriendelijke versie

De achtergronden van het Export Controle Systeem

Met het Export Controle Systeem (ECS) stelt de Europese Unie zich als doel de export naar landen buiten de Europese Unie beter te controleren op veiligheid en fraude. Vroeger was de douane niet zo geïnteresseerd in uitvoeraangiftes. Ze waren alleen relevant voor de statistiek en hadden verder weinig belang.  Sinds de aanslagen in New York op 11 september 2001 is er toenemende aandacht voor de veiligheidsaspecten van internationale goederenstromen. Daarnaast werd er veel fraude geconstateerd met BTW bij de export van goederen. Met het Export Controle Systeem wil de Europese Unie beide zaken grondig aanpakken en onder controle krijgen.

De jaarlijkse fraude met BTW bij export werd bij de start van ECS geschat op € 100.000.000.000 (100 miljard euro!). Dit was althans het bedrag dat administratief niet verantwoord kon worden.  Het Export Controle Systeem heeft er toe geleid dat de administratieve controle op de export veel beter is en waardoor veel effectiever kan worden bestreden.  

In het jaar 2003 is eerder al een vergelijkbaar Europees systeem ingevoerd genaamd het New Computerised Transit System, ook wel NCTS of Transit genoemd. Hiermee kunnen transporten van douanegoederen in de hele EU gevolgd worden. NCTS werd ingevoerd nadat er grote fraude was geconstateerd met de voorloper, een volledig papieren systeem, met douanestempels en talloze formulieren. Inmiddels kan geconstateerd worden dat NCTS goed werkt en dat de fraude zeer sterk is teruggebracht. ECS functioneert inmiddels ook goed.  Of de omvang van de fraude is teruggebracht is onduidelijk.  De controle op de BTW bij uitvoer ligt bij de belastingdienst en niet bij de douane. De douane levert met ECS slechts informatie aan de belastingdienst, waardoor ze gerichter kunnen controleren.

Douane-entrepot vergunning Maco

Als u snel douanegoederen moet opslaan, biedt de douane-entrepot vergunning van Maco een oplossin...

» Lees verder

Doorvoer van goederen in de Europese Unie

Goederen die de EU binnenkomen hoeven niet direct ingeklaard te worden.

» Lees verder

Leveringscondities

Leveringscondities zijn van groot belang in de relatie tussen u en uw douanedienstverlener.

» Lees verder

Juridische zaken

Juridische zaken spelen een grote rol in de douanerie.

» Lees verder

Brexit - consequences and alternatives for customs

In this blog, managing director Hans Maessen discusses the consequences and alternatives of a Bre...

» Lees verder