Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Accijnzen

Printvriendelijke versie

In dit hoofdstuk vindt u veel informatie over accijnzen en hoe deze door de douane als belasting behandeld worden.  U treft pagina's aan met de volgende onderwerpen:

De overheid belast enkele soorten goederen met accijnzen, een soort verbruiksbelasting. Dit zijn meestal goederen waarvan de prijselasticiteit gering is. Dat wil zeggen, ook al wordt het product duurder, er wordt maar weinig minder van gekocht. Als voorbeeld: ook al stijgt de accijns op benzine, er wordt weinig minder gereden. Maar met accijns treedt de overheid ook moraliserend op. Roken is ongezond en daarom is er een zware accijns op tabak. Hetzelfde geldt voor alcohol. Maar accijns is ook een cultureel bepaalde belasting. In Frankrijk is er bijvoorbeeld slechts een geringe wijnaccijns. In Duitsland en België is de accijns op benzine lager dan in Nederland.

Accijnzen zijn in de Europese Unie geharmoniseerde belastingen, deels op basis van EU wetgeving en deels op basis van nationale wetgeving gereguleerd. De accijnsheffing mag niet leiden tot grenscontroles. Voor sommige producten leidt dit niet tot problemen. Zo is de handel in brandstoffen redelijk overzichtelijk en voor de overheid goed te controleren. Voor particulieren kan de inkoop van accijnsproducten in een andere lidstaat extra voordeel bieden. De accijns op sigaretten is in Nederland lager dan in Duitsland, hetgeen tot kooptoerisme leidt in de grensstreek. De Nederlandse overheid kan de accijnzen op brandstoffen niet eindeloos verhogen, omdat anders het verschil voor de consument in de grensstreek zo groot wordt dat deze in Duitsland of België gaat tanken waardoor opbrengsten in Nederland worden misgelopen.

De controle op de handel van particulieren in accijnsproducten door de douane is moeilijk. Zo mag je niet zonder meer als particulier accijnsvrije wijn kopen in Frankrijk en die hier verder verkopen. Je mag alleen voor je eigen gebruik uit Frankrijk wijn meenemen. Maar wanneer handelt een particulier voor eigen rekening en wanneer als ondernemer? Als iemand per dag een fles wijn drinkt en in één keer een jaarvoorraad in Frankrijk gaat halen, is dat dan strafbaar? Als ook wat flessen worden meegebracht voor familie en vrienden, mag dat dan? Hoe moet een en ander worden aangetoond?

Gelukkig maken de meeste Nederlanders graag gebruik van een voordeeltje als een produkt in een andere lidstaat goedkoper is, maar is voor de meesten tegelijkertijd het smokkelen van accijnsproducten geen thema.

Let op: bij de invoer van accijnsproducten uit landen buiten de EU gelden strikte normen.  Binnen de EU is soepeler. Ook hier heb je echter te maken met limitatieve vrijstellingen indien je als particulier zelf accijnsgoederen meeneemt uit een andere EU lidstaat.

De douane houdt toezicht op de controle en heffing van de accijns in Nederland. De accijnsaangiftes en bijbehorende betaling van accijns gaat echter via de Belastingdienst. Bij de douane zijn er speciale teams die toezien op de juiste toepassing van de accijnswetgeving.

Minerale oliën

Op specifieke olieproducten zit accijns.

» Lees verder

Accijnsgoederenplaats

Accijnsgoederen mag je alleen opslaan met een vergunning.

» Lees verder