Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Accijnsdienstverlening

Maco heeft alle kennis en middelen in huis om u bij uw accijnsvraagstukken te helpen. 

Accijnsvraagstukken lossen we op

Van bier tot diesel
Printvriendelijke versie

De accijnsdienstverlening die Maco Customs Service biedt is uniek. Maco maakt niet alleen aangiftes, maar kan ook alle EMCS-meldingen verzorgen, dat wil zeggen e-AD's opmaken en afmelden (e-AD = Elektronisch Administratief Document).  Tevens heeft Maco de mogelijkheid buitenlandse ondernemingen te vertegenwoordigen inzake accijns. Daarnaast verzorgt Maco als douane-expediteur alle soorten invoeraangiftes. Hierbij bestaat de mogelijkheid bij de invoer de invoerrechten te voldoen, maar de accijnzen niet, door hiervoor een e-AD op te maken als Geregistreerde Afzender in EMCS. Ten slotte is zeer belangrijk dat Maco de mogelijkheid heeft bij accijnsaangiftes eventueel naast de accijns meteen ook de BTW te voldoen. Hierdoor kan er snel en efficiënt aan alle fiscale verplichtingen worden voldaan.

Invoer met accijns

Bij de invoer van accijnsproducten in Nederland, zijn naast invoerrechten ook BTW en accijns verschuldigd. De BTW kan worden verlegd naar de boekhouding van de importerende onderneming met art. 23 WOB. De accijns kan worden verlegd naar een Accijnsgoederenplaats (AGP) of Vergunninghouder Geregistreerd Geadresseerde in een andere EU lidstaat door middel van de opmaak van een elektronisch administratief document in EMCS. Hiervoor is een vergunning Geregistreerd Afzender benodigd, een vergunning waarover Maco Customs beschikt. Gezien de hoge heffingen en de vaak gecompliceerde heffingsgrondslagen, vereist een accijnsaangifte ten invoer altijd extra aandacht. De declaranten van Maco zijn ervaren op dit gebied.

Accijnsaangiftes

Accijnsaangiftes zijn nodig om veraccijnsde en niet-veraccijnsde goederen te veraccijnzen.  Om dit te mogen doen moet een onderneming die de goederen aangeeft beschikken over een vergunning Geregistreerd Geadresseerde. Maco Customs Service beschikt over deze vergunning en kan als zodanig voor bedrijven die niet geregistreerd zijn deze speciale dienstverlening verrichten. Zo hoeft u als importeur of handelaar toch niet over een dergelijke vergunning te beschikken om met accijnsgoederen zaken te kunnen doen.

E-commerce oplossingen

Maco heeft oplossingen op maat voor elke vorm van e-commerce ofwel B2C (business to consumer): levering franco huis aan particulieren na een bestelling via internet. Een mogelijke oplossing is het aanvragen van een vergunning Fiscaal Vertegenwoordiger Accijns van verkoper op afstand.

Internationale accijnsoplossingen

Wij bieden oplossingen niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland. Maco Customs Service beschikt in deze drie landen over alle vergunningen die op accijnsgebied die als dienstverlener te krijgen zijn.

Hoe werkt accijns?

Accijnzen vormen een specialisatie binnen de douanerie. Maco legt u uit hoe het werkt.

» Lees verder

Minerale oliën

Op specifieke olieproducten zit accijns.

» Lees verder