Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Accijnsaangifte

Ook accijnsaangiftes gaan tegenwoordig elektronisch.  Dat maakt ze niet altijd gemakkelijker.  Bovendien moet er altijd accijns betaald worden. Dat moet parallel lopen.  Maco kan voor u de aangiftes maken en de accijns betalen.

Accijns aangeven en betalen

Maco biedt complete service
Printvriendelijke versie

Alleen houders van een vergunning Accijnsgoederenplaats (AGP) en vergunninghouders Geregistreerd Geadresseerde mogen accijnsgoederen in ontvangst nemen en veraccijnzen.

Houders van een vergunning Accijnsgoederenplaats zullen in het algemeen maandelijks veel in- en uitslagen hebben. Zij hebben de mogelijkheid om één keer per maand een verzamelaangifte bij de douane te doen om de accijns te betalen.

Vergunninghouders Geregistreerd Geadresseerde zijn bedrijven die accijnsgoederen in ontvangst mogen nemen. Zij dienen periodiek accijnsaangiftes te maken bij de accijnsgoederen die binnenkomen. Hiervoor stelt de Belastingdienst op haar website software beschikbaar.  De betaling moet parallel aan de aangifte gebeuren.  De accijnsaangifte moet gelijk lopen met de ontvangst van de goederen.  In het algemeen wordt op deze regelingen alleen een administratieve controle toegepast, maar de douane heeft het recht ook fysieke controles toe te passen.

Accijnsdienstverlening

Maco biedt gespecialiseerde accijnsdienstverlening aan.

» Lees verder

Accijns op dranken

Accijns wordt o.a. berekend over alcoholhoudende dranken.

» Lees verder