Maco

Maco Customs Service: brokerage, software & consultancy

Accijns op dranken

Printvriendelijke versie

Bier

De accijns over bier is afhankelijk van het percentage Plato van het bier. Zwaar bier met een hoger alcoholpercentage heeft ook een hoger Plato gehalte. Het tarief varieert in vier categorieën van minder dan 7 tot meer dan 15. De accijns varieert van €8,83 per hectoliter tot €47,48 per hectoliter.

Wijn

Bij wijn is de accijns afhankelijk of de wijn mousserend is of niet. Daarnaast is het alcoholpercentage bepalend voor de hoogte van de accijns. Mousserende wijn, zoals champagne, wordt het hoogst belast. De tarieven variëren van €44,81 per hectoliter tot €254,41 per hectoliter.

Tussenproducten

Tussenproducten in de drankaccijns betreffen dranken zoals port, sherry, vermouth. Dit gaat dan tot een alcoholpercentage van 22%. Daarboven gelden de regels voor sterke drank. De accijns op tussenproducten varieert van €105,98 per hectoliter tot €254,41 per hectoliter.

Overige alcoholhoudende producten

Dit is de categorie voor sterke drank. Het uitgangspunt voor de accijnsbepaling is de hoeveelheid in hectoliter per volumepercent alcohol. Dus hoe sterker de drank, hoe hoger de accijns. Per 1 januari 2014 is de accijns €16,86 per volumeprocent alcohol per hectoliter.

Verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken

Op alcoholvrije dranken wordt geen accijns, maar verbruiksbelasting geheven. Dit is een volledig nationale belasting. Elke EU lidstaat heeft zo zijn nationale belastingen. Duitsland en België hebben bijvoorbeeld een nationale tax op koffie, maar Nederland niet. Nederland en België hebben een nationale tax op limonade, Duitsland in dit geval niet. Op alcoholvrije dranken wordt in veel EU landen geen verbruiksbelasting geheven. In Nederland, zoals gezegd, dus wel. Per 1 januari 2016 is het tarief voor zowel vruchtensappen als mineraalwater €8,83. Ook alcoholvrij bier valt onder deze belasting.

Bijzonder is ook dat de belasting op eigen initiatief van de handelaren moet worden aangegeven. De controle erop door de douane is dus slechts indirect. Onervaren handelaren vergeten wel eens dat ze met deze belasting te maken hebben. Ze is ook niet zo hoog. Maar omdat de handel in frisdranken altijd grote hoeveelheden betreft is het zeker wel een relevante belasting in de handelsketen. Handelaren in alcoholvrije dranken kunnen deze opslaan zonder betaling van de verbruiksbelasting in een Inrichting Voor Verbruiksbelasting (IVV). Dit is een vergelijkbare manier van opslag als een Accijnsgoederenplaats voor niet-veraccijnsde producten.

Hoe werkt accijns?

Accijnzen vormen een specialisatie binnen de douanerie. Maco legt u uit hoe het werkt.

» Lees verder

Tabaksaccijns

De accijns op tabak is zeer hoog.

» Lees verder